– Vi tror at vinterens rekordhøye strømpriser førte til at flere hytteeiere skrudde ned varmen mer enn de burde. I tillegg var det mer kulde og snø i år enn i fjor. Frostskadene har nesten doblet seg på hytter og fritidsboliger i denne perioden*, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og SpareBank 1.   

Om du ikke har tilstrekkelig med varme på våtrom og rom med rør, er det fare for frost- og vannskader. Det kan gi kostbare konsekvenser.  

– Du risikerer å måtte ta deler eller hele regningen selv, advarer Hofstad-Nielsen. 

Frykter mer strømsparing 
Nå frykter hun at skadetallet på hytter vil fortsette å øke, som følge av høy rente og behov for å spare penger. 

– Funn fra vår ferske undersøkelse viser at det også i kommende vinter er hytteeiere som vurderer å skru ned eller slå av varmen på hytta for å spare strøm. 12 prosent, tilsvarende 500 000 nordmenn, oppgir dette, sier skadeforebyggeren.  

I undersøkelsen, som Respons Analyse har utført for Fremtind, er det de eldste aldersgruppene, fra 55 år og eldre, som i høyest grad vurderer å skru ned eller av varmen. 18 prosent oppgir dette.

Tøm rørene for vann 
Et av de viktigste grepene du som hytteeier bør gjøre, er å stenge hovedstoppekranen og tømme alle rør for vann før du forlater hytta.  

– Husk at det kan være igjen vannrester i vannmåler, rørledninger, toalett og sluk. Du bør derfor alltid ha oppvarming i en hytte med vanninstallasjoner, avslutter Hofstad-Nielsen. 
 

Thereses sjekkliste på hytta:   

 • Tøm rør og steng hovedstoppekran
 • Påse at det er varme i våtrom, så unngår du frost i sisterne (du kan bruke frostvæske ved lenger fravær i sluk og sisterne)   
 • Trekk ut kontakter på elektrisk utstyr fra vegguttakenn
 • Åpne ventilasjonsluker og la dører inne stå åpne for å unngå mugg og råte
 • Har hytta strøm, finnes det smarte løsninger for fjernstyring av varme
 • Tøm hytta for verdisaker, og tøm kjøleskap og fryser for mat
 • Sett inn eller bind fast alle utemøbler – også tunge ting kan blåse vekk
 • I uisolert hytte bør varme og elektrisitet skrus helt av om vinteren
 • Husk at røykvarslere og slokkeutstyr er påbudt på hytta
 • Lukk og lås alle dører, vinduer og kjellerluker
 • Rens takrenner for kvist, løv og annet rusk  

* Fra november 2021 til oktober 2022 ble det registrert 173 frostskader på hytter og fritidsboliger. Fra november 2022 til oktober 2023 ble det registrert 330 frostskader. Kilde: Fremtinds skadetall.