Avisa har intervjuet Håkon Bøen og Tore Hagen, som representerer de to gruppene, og som står sammen i denne saken. De går så langt at de advarer mot å koble seg til den kommunale vann- og avløpsløsningen som rådmannen anbefaler for Hjartdal kommunestyre. Årsaken, mener de, er at det blir fryktelig dyrt.

Dyrt

Ifølge de to, kan VA-anlegget koste hytteeiere som kobler seg på, så mye som en million kroner, noe de mener mange ikke har økonomi til, og at de kanskje derfor må kvitte seg med hyttene sine.

Og det er i så tilfelle ikke bare hytteeierne som rammes. Usikkerheten fører til at grunneiere vil holde igjen og ikke blir så ivrige til å selge tomter.

Advarer kommunestyret

Representantene for hytteeierne og grunneierne mener at rådmannens tallgrunnlag er for optimistisk, både når det gjelder antall hytteeiere som vil være med og tomtesalg framover.

I så tilfelle mener de både kommunen og hytteierne kan gå på en kjempesmell.

I Ål ble kommunen overtalt til å velge en helt annen løsning, til en brøkdel av prisen.

Påpeker en verdiøkning

– Rådmannen sier at han lytter til de påstanden fra kritikerne før kommunestyremøtet førstkommende onsdag.

Men understreker samtidig at den kommunale vann- og kloakkløsningen vil føre til en verdiøkning. Og at noen har måttet selge fordi de ikke har hatt råd til å beholde hyttene, har han ikke hørt om.

Selvforsterkende effekt

I en leder i den samme avisa påpekes det at advarselen mot å knytte seg til den kommunale løsningen kan virke selvforsterkende, til skade for alle.

Lederskribenten har heller ikke noen sans for at Hjartdal kommune skal betale for at hyttefolket skal få gå på do på en lovlig måte.