Illustrasjon: Arkivfoto

Saken blir nå sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Kjernen i striden er at hytteeier Pål Simensen for noen år siden satte opp en utedo ved hytta, som ligger i et naturreservat. Utedoen representerer i denne sammenheng en komfortheving som kongens mann i Hedmark mener fører til økt bruk av hytta.

Hytteboka er beviset

Dette avviser hytteeieren bastant, ifølge Hamar Arbeiderblad.

– Hytteboka viser tvert imot at bruken av hytta har gått ned siden utedoen ble bygd i 2015. Lengden på hvert hyttebesøk har også gått ned, sier hytteeieren til HA.

Før dassen ble bygget hadde familien i alt 24 turer til hytta. Under disse besøkene måtte de gjøre sitt fornødne ute i terrenget. I løpet av de tre årene etter at utedoen ble satt opp, dro Simensens på henholdsvis 23 hytteturer. Ingen av turene var over to døgn. Pål Simensen slår altså hytteboka i bordet som dokumentasjon.

Utedo gjør hytta mer attraktiv

Får Fylkesmannen Miljødirektoratets støtte for sitt vedtak, må dassen rives og hyttefolket igjen gjøre presserende ærend under åpen himmel. Simensen mener imidlertid også det er forbudt etter den samme verneforskriften Fylkesmannen bruker mot ham i utedosaken.

Ifølge Hamar Arbeiderblad anfører Fylkesmannen i sitt avslag at utedoen vurderes som en standardheving: 

«Det er mer bekvemmelig å kunne lukke seg inn for å gjøre sitt fornødne, i tillegg til å være skjermet fra andre besøkende i naturreservatet. Fylkesmannen vurderer derfor at oppsettingen av utedoen gjør hytta mer attraktiv å besøke, og at det vil kunne bli mer aktuelt å bli i lengre perioder av gangen på grunn av den», skriver Fylkesmannen.