Tekst: Tom Brodin og Leif Magne Flemmen. Foto: Privat

Saken kom opp da hytteeier Bjarne Jørgensen fikk tillatelse til å bygge ut familiens hytte. Men i byggesaksbehandlingen ble kommunen klar over den lille dokkestua, som nå ble definert som ulovlig «frittliggende boligmasse». Fylkesmannen er på sin side kommet til at Hvalers vedtak er basert på feil lovanvendelse.

– Fylkesmannen har sett på det juridiske i saken. De har akseptert at denne dokkestua er bygget i 1979. Da var det ikke noe krav om å søke om tillatelse til å sette opp lekestuer eller uthus, sier hytteeier Bjarne Jørgensen til NRK.

Super minihytte for barnebarna

I protesten til Fylkesmannen i Østfold skrev familien at den lille bygningen, der alt er dimensjonert for barn, er et høydepunkt for de fem barnebarna i alderen ett til ti år, og at kravet om riving var hjerterått.

Hytteeierne hevdet at det ble sjekket nøye med kommunen da dokkestua ble bygd, og at konklusjonen var at den kunne bygges uten at det var nødvendig å søke. Men de hadde ingen dokumentasjon som kunne underbygge dette.

Pensjonisten har kjempet for å beholde dokkestua i snart ett år og er glad det endelig er over, skriver NRK.

Her kan du lese NRKs artikkel om dokkestue-saken.