Foto: Bjørg Ingfrid Wichstad

En betent hyttestrid i Gvelven i Flesberg kommune fikk sin foreløpige avslutning i kommunens planutvalg forleden dag. Striden har stått om bygningens plassering på tomta, noe naboer har protestert mot. Dette gjorde at en hyttenabo blant annet mistet en del av utsikten sin.

Uten innstilling

Kommunens tekniske avdeling og politikerne har ikke vært på samme linje i saken. Symptomatisk nok ble utbyggerens søknad om dispensasjon lagt fram for planutvalget uten innstilling fra administrasjonen.

Senterpartiet mente det var flere fordeler enn ulemper ved den plasseringen hytta nå har fått og foreslo derfor at dispensasjonssøknaden ble imøtekommet. Forslaget ble enstemmig vedtatt, skriver Laagendalsposten. 

Ute av verden?

I følge avisen la komitéleder Knut Klev (Sp) til:

– Så får vi håpe saken er ute av verden.

Sannsynligvis har naboene som har innklaget utbyggeren, et annet syn på den saken. Fylkesmannen i Buskerud har tidligere også stilt seg kritisk til kommunens håndtering av saken.