I løpet av et års tid er det solgt ca hundre tomter og hytter rundt om i de mange hyttefeltene som omkranser populære Nesbyen Alpinsenter.

- Det er en dobling fra tidligere år, sier Olav Erik Tandberg. At utviklingen i Nesfjellet er noe for seg selv bekreftes også av Hallingkraft, som sørger for el-forsyningen. Det er ingen som er i nærheten av volumet i Nesbyen.

5C7A4355
De to utviklerne i Nesfjellet flankert av gode hjelpere på hyttemessen. Fra Venstre John Fredrik Nordby, Olav Erik Tandberg, Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldseth hos Nordvik & Partners.

Halvparten av hyttene

I Nesfjellet hvor de to Tandberg’ene driver tomteutvikling, hyttesalg, alpinsenter, golfbane, sykkelstier – stort sett det meste av infrastruktur og aktiviteter – står det nå rundt 1500 hytter. Det vil si at halvparten av alle hytter i kommunen ligger i dette området.

Lager sykkelstier

Så er det også aktivitetstilbudet og nærheten til Oslo de driftige utviklerne anfører som en av hovedgrunnene til Nesfjellets suksess.

- Vi hører at alle hyttegjestene legger vekt på at vi har aktivitetstilbud sommer som vinter. De seinere år er sykling blitt en stor greie i hyttedestinasjonene. Der har vi lenge vært på banen, og nå utvikler vi også egne sykkelstier i samarbeid med grunneiere og hyttevelforeninger. Nylig var vi ferdig med en én-kilometer lang sykkelsti som forbinder Natten og Tverrlia. Viktig satsing, slik vi ser det, sier Olav Erik og Bernhard.

Tomter fra 700.000 til 4.200.000

Året betegner de som «all time high» og merker ikke at interessen for tomter og hytter i området er i ferd med å dabbe av. Tvert imot.

- Og vi har mye å gå på ennå. Her kan vi bygge opp mot 1500 hytter til – uten at noen vil føle at fjellet blir overbefolket. Vi er også fornøyde med å kunne møte kunder på så å si alle nivåer med hensyn til pris, sier de to. Tomteprisen starter på 700.000 kroner. Men vil du slå kloa i den gjeveste biten av kaka, må du komme opp med 4,2 millioner kroner. Hytteprisene varierer mellom to millioner kroner og åtte – ferdig satt opp.

Den nye hjørnesteinsnæringen

Det er ingen tvil om at hyttenæringen er blitt den viktigste for kommunen, mener Tandberg-karene. For en del år sien hadde man store, sterke industrivirksomheter. Men nå som de er borte er næringer knyttet til hytteturismen de som i stor utstrekning sørger for vekst og arbeidsplasser.

- Nå kommer for eksempel en ny matvarebutikk. Den hadde ikke blitt etablert uten den ekstra tilstrømningen av kunder som følge av veksten i hyttebyggingen. Hyttenæringen er den nye hjørnesteinsvirksomheten i Nes kommune, mener Olav Erik.

Hele Hallingdalen

- Vi er veldig bevisste på å utvikle lokalt næringsliv i tilknytning til hyttebyggingen, sier Bernhard og viser til at lokale håndverkere og entreprenører prioriteres.

Nå er det slett ikke bare Nesbyen som gleder seg over hytteboomen. Det bobler i hele Hallingdalen, sier de to og mener at de blant annet har den nye veistrekningen Sokna-Ørgenvika å takke for mye av det som skjer. Drøyt to timers biltur til hytta lar seg høre for Oslo-folk.