Derfor la Heidi Johannesen ut huset, som kanskje er mest aktuell som fritidsbolig, til salgs for ei eneste krone på Facebook-sidene sine i påsken, og det har vært en bra respons. Dette kan vi lese i Dagbladet. Og i en Facebook-melding fra i går kan vi lese at hun tror hun har en lykkelig kjøper.

Må koste på det betydelig

Kronestilbudet bærer ikke preg av å være noe lokketilbud. Selgerne er nemlig veldig bevisste på at det vil koste å sette det i stand. En million er nevnt. Årsaken er at det har stått folketomt i mer enn førti år.

Verneverdig Varanger-hus

Huset er et såkalt Varanger-hus, som er våningshus og fjøs i ett hus, med bare én inngang. Grunnen var å ta vare på varmen fra dyra.

Det er cirka to hundre Varanger-hus igjen i Øst-Finnmark, og alle fra før krigen er vernet. Det kan derfor ikke gjøres utvendige forandringer uten tillatelse fra fylkeskomunen. Dette kan være både plundrete og fordyrende.