Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no | Foto: Krefting og Butinox

Også peisen trenger jevnlig vedlikehold. Det sikrer en hyggeligere og tryggere fyringssesong. Ta derfor en liten tilstandssjekk og se hva du bør gjøre før du legger inn de første vedkubbene.  

Klargjør peisen-SPERRER-Foto-Butinox
Den hvite peismuren holdes pen ved hjelp av vask og maling, gjerne en sperrende maling. (Foto: Butinox)

Gi en real rengjøring

Først og fremst gjelder det å holde peisen ren – både inni og utenpå. 

– Tøm ildstedet for gammel aske, ta ut askeskuffen og tøm denne, og fei godt. Når du tømmer aske er det viktig å bruke en metallbøtte, gjerne med lokk, til å oppbevare asken til den er helt kald. Aske leveres med restavfallet. Rens så glasset på peisen for fastbrent aske og sot. Her finnes det flere spesialmidler som funker effektivt, sier Inger Løvaas hos Krefting.

Selv om hun råder deg til å tømme ildstedet for aske før fyringssesongen starter for alvor, er det ikke nødvendig å gjør dette hyppig gjennom sesongen. 

– Aske er med på å beskytte bunnen i brennstedet mot varme, i tillegg til at mange synes det er enklere å tenne opp når det ligger litt aske og kullbiter i bunnen. Så du trenger ikke å fjerne asken så ofte, forklarer hun.

Unngå pipebrann

Det er ikke bare selve ildstedet som trenger litt tilsyn. En ren pipe er nemlig alfa omega for å redusere risikoen for pipebrann. 

– Kommunene har feiere som rengjør pipene med jevne mellomrom, men for å unngå oppbygging av sot og tjære i pipa, er det lurt å bruke en sotfjerner gjennom sesongen. Det finnes blant annet små poser du kaster på bålet når du fyrer, som avgir midler som angriper sot og tjæredannelser. Dette, sammen med bruk av tørr ved og god ventilasjon, er en god forsikring mot pipebrann, råder Løvaas.

Sjekk tilstanden

I tillegg til god rengjøring av både peis og pipe, er det lurt å ta en tilstandssjekk med jevne mellomrom.

– Minst en gang i året bør brennplater tas ut og kontrolleres. Sjekk også skakeristen og fyrbunnen for skader. Innvendige deler kan slites og må byttes ut innimellom. Du bør også se over pakningene rundt glasset og døren, og eventuelt bytte de om de er skadet. Legg nytt kitt i koblinger rundt piperøret hvis det er sprukket opp og utett, råder Løvaas.

Hold peisen pen

For å holde ildstedet pent, er både rustfjerning, ovnslakk og maling gode hjelpere.

– På hytter blir ofte ovnen brukt til oppvarming av vann og smelting av snø. Dette medfører rust. Bruker du rustfjerner før du legger på ny ovnslakk, får du et godt og holdbart resultat. Velg en ovnslakk som tåler svært høye temperaturer, sier hun.

Hvis peismuren har fått sorte spor etter røyknedslag, må den vaskes, og så er det bare én ting som gjelder: maling. Vanlige interiørmalinger kan fint brukes, men det finnes også sperrende malinger med egenskaper som er spesielt egnet for sotutsatte områder, som gir et holdbart resultat.