Tekst og bilder er hentet direkte fra Stor-Elvdal kommunes Facebook-sider

Byggesaksbehandler Marianne Kløften og grunneier KF Stor-Elvdal kommuneskoger ved daglig leder Haakon Akre, dro på befaring. Planene ble godkjent av byggesaksbehandler, og en fornøyd 9-åring kunne signere avtalen om byggetillatelse med Haakon Akre. Lars fikk ros for at han hadde sendt søknaden. Samtidig plikter han og kompisene å rydde opp bygningsmateriale på tomten når hytten ikke lenger er i bruk. Nå kan Lars, lillebror Herman (6) og Edvin B. Larsen (5) finne fram hammer og spiker og starte på sitt store byggeprosjekt øverst i Rådyrveien på Koppang.

Hytteavisen synes det er flott gjort både av Lars og av kommunen!