Illustrasjonsfoto

Nå skriver Drammens Tidende at det likevel kan være håp etter at et formannskapsmedlem har interpellert til ordføreren om å berge hytta, som ligger på kommunal grunn og er et samlingspunkt for mange, enten ved selv å gripe inn eller ved at saken blir brakt inn for politisk behandling.

Sunt

Politikeren mener kommunen heller må oppmuntre til at barn og ungdom leker og morer seg i skogen enn at det blir lagt vanskeligheter i veien for dem.

Farlig?

Som kjent, fins det lekeplassforskrifter, der det tidligere har vært harsellert med blant annet EU-godkjent sand. Hytta, som er spikret fast i to, tre meters høyde og har taubane, bryter med disse forskriftene på mange måter:

* Hytta er forankret i trærne med spiker, så det vil bli råte der det er spikret.

* Åpningene eri i strid med forskriftene, noe som kan føre til fall, og hodet kan sette seg fast.

* Skogbunnen består av stubber og stein og er dermed et for dårlig underlag å falle på.

* Svevebanen er for høyt over bakken  og mangler på start- og stopprampe.

* De som bruker svevebanen, kan treffe trær som står innenfor banens sikkerhetssone.

* Trærne som svevebanen er festet i, har fått skader av vaieren den er festet med, noe som kan føre til at treet knekker og skader brukerne.

Slik vi leser saken i Drammens Tidende, ønsker politikerne en løsning som ikke setter dem i ei økonomisk klemme dersom det skulle skje noe, samtidig som at hytta blir berget.

En forsker har konkludert med at hyttebygging i trær er sunt.