I Romsdal Tingrett tapte saksøkerne fullstendig. De ble også dømt til å dekke de saksøktes sakskostnader på rundt 200.000 kroner. Grunneierne hevdet styrelederen i det lokale vellaget og et annet styremedlem gjennom media beskyldte dem for å begå straffbare handlinger av seksuell art ved at de hadde videokamera i vinduskarmen.

Varslet anmeldelse av kameraeierne

Bakgrunnen for saken var at velstyrets leder, Bjørn Otterlei, i fjor sommer varslet huseierne om anmeldelse dersom ikke kameraene ble fjernet. Han fikk støtte  av styremedlem Margrethe Toven, som også er advokat. De to styrerepresentantene pekte på at kameraene dekket fellesområder med badeplasser og havneområde.

Kameraene ble først oppdaget av forbipasserende, som tok forholdet opp med velforeningens leder.

Lederens engasjement skapte stor ståhei og splittelse blant hus- og hytteeiere i det lille øysamfunnet. Retten mener imidlertid at Otterlei og Toven har vært i sin fulle rett når de tok opp saken, skriver RB.

"Etter tingrettens vurdering handlet Otterlei ansvarlig og aktsomt ved at han sendte e-posten til riktige vedkommende. Han handlet heller ikke uaktsomt i sine uttalelser til avisa.»

Retten forstår folks ubehag

Det vises også til at ytringsfriheten står sterkt i vårt samfunn og er også grunnlovsfestet. Det er imidlertid ikke grunnlag for å rette bebreidelser mot Otterlei for at han ga disse opplysningene og ga uttrykk for sin mening verken i den første eller andre avisartikkelen, heter det i dommen.

Ifølge RB uttrykker retten forståelse for at folk reagerer: "Retten bemerker at en har forståelse for at mange følte et visst ubehag da de fikk kjennskap til kameraene og plasseringen av kameraene, idet de utvilsomt har filmet både lettkledde mennesker, leirskoleelever, alminnelig besøkende, samt de som har feriehus på øya i flere forskjellige sammenhenger".

Retten uttaler at "kameraene mest sannsynlig er satt opp i strid med Datatilsynets retningslinjer fordi kameraene filmer utover egen privat grunn og sånn sett rammer uvitende badegjester og gjester på øya.»

Bjørn Otterlei medgir at saken har vært en belastning.

– Det har vært en stor belastning, det er ikke til å legge skjul på. Men vi har fått en veldig moralsk støtte fra et overveldende flertall på Søre Bjørnsund.

Otterlei ville legge hele saken bak seg, men må nå innstille seg på en ny runde i retten.