Avisa Hitra Frøya har fått tak i søknaden om fellingstillatelse. Av den framgår at  hytteeieren har brukt alle tilgjengelige, lovlige midler for å stoppe spett-aktiviteten. 

Skjermbilde 2020-05-29 kl
Flaggspett. Foto: Per Harald Olsen/ NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Skader for 17.000 kroner

- Jeg har forsøkt ulike tiltak; hengt opp blå plast rundt hele hytta og annekset og diverse hakkespettlignede gjenstander, til ingen nytte, skriver hytteeieren som framholder at det haster med vedtak i saken. Skadeverket skjer nemlig løpende og nye hull tilkommer. Takstmann har anslått kostnaden på hittil oppståtte skader til 17.000 kroner.

Søknaden om fellingstillatelse er sendt til Hitra kommune og fylkesmannen i Trøndelag, som er hakkespettenes ombud i regionen. Fylkesmannen har ansvaret for de fire sjeldne artene gråspett (fåtallig), hvitryggspett (hvitspett), tretåspett (fåtallig) og dvergspett (fåtallig). Hitra kommune har ansvaret for de vanlige artene svartspett, grønnspett og flaggspett.

Må vite hva slags spett det er

Begge instanser har meldt tilbake til hytteeieren at de må vite hvilken art det dreier seg om før de eventuelt kan gi fellingstillatelse.  Det svaret liker hytteeieren dårlig.

- Hei! Det er jo ikke enkelt å si hvilken hakkespett det er, da den sitter høyt opp under mønet og hakker når jeg ikke er tilstede, skriver hytteieren. Han mener å ha sett fugl som ligner på både flaggspett og tretåspett, muligens også andre arter. Søknaden gjelder uansett hakkespett, hevder han og ber om beslutning både fra kommunen og fylkesmannen.

CD-skremsel?

Kommunen har avvist søknaden og den påfølgende klagen. Nå blir det opp til fylkesmannen å ta den endelige beslutningen. 

Edith Nygård fra Inderøy har lest hakkespett-historien fra Hitra. Til avisa kommer hun med sitt tips for å løse problemet:

- Tidligere hadde jeg en spesialbygd fuglemater som en hakkespett gikk løs på. Problemet ble ikke løst før jeg hengte opp CD-plater, forteller ˛hun.