– Sommeren og høsten 2016 startet vi en prosess med oppgradering av løypenettet med fjerning av trær, busker, stein og røtter, skriver de, og legger til at de også bygde ny bru over bekken ved Småtjernsetrene i Finnsjørunden. –  Dette er arbeider som vil bli videreført i 2017 og årene framover.

Foreningen kjøpte sist høst også en brukt snøscooter som brukes til løypepreparering.

– Vi som er aktive i Bjørkebollen Turforening er overbevist om at det arbeid som legges ned i foreningen er til glede og nytte for alle som ferdes ute i Sollia. Selv om mye av arbeidet utføres som dugnad har vi behov for støtte og bidrag fra hytteeiere, fastboende og venner av Sollia.

Som nevnt innledningsvis, gjelder dette trolig svært mange hytteområder. Så dermed blir spørsmålet: – Er du blant dem som bidrar økonomisk, i tillegg til å delta på nødvendige dugnader, eller er du gratispassasjer?