På motsatt ende av skalaen finner vi støyende maskiner, bråk på upassende tider, katter som legger igjen «suvenirer», og hunder som bjeffer og løper rundt. Disse tingene legger en demper på hagelivet og kan skape grums i forholdet til naboen, viser den nordiske undersøkelsen der i alt 4220 hageeiere har deltatt – 1055 av dem norske. 

En god nabo unngår maskinstøy

 Her til lands er 81 prosent opptatt av å ta et visst hensyn til naboen når de selv bruker hagemaskiner, og 54 prosent gjør den samme vurderingen også når de gjør hagearbeid uten maskiner. Og vi setter pris på at omgivelsene gjør det samme overfor oss: halvparten av de som deltar i undersøkelsen, mener at det å vise hensyn ved bruk av støyende maskiner, er beskrivende for en god nabo. Enda viktigere er det å kunne snakke sammen – her mener hele 57 prosent at en god nabo er en som du kan småprate med. 

Sju av ti mener seg forstyrret

23 heldige prosent mener de har drømmenaboen og 27 prosent har ingenting som irriterer dem ved naboen når det gjelder hagen. 73 prosent sier derimot at de blir forstyrret av naboen på ulike måter. Her er det de støyende hagemaskinene som irriterer mest, med 32 prosent, mens 30 prosent synes det er plagsomt med nabokatter som bruker hagen deres som toalett. På tredjeplass, med 26 prosent, kommer bjeffende hunder. 

Få klager til naboen

På sommerstid er uteplassen en flott arena for selskapeligheter, og hagefester kan ha et høyt lydnivå. 3 av 5 norske hageeiere er opptatt av å vise hensyn overfor omgivelsene ved samlinger på kveldstid. 
  Så til det store spørsmålet: Gjør vi noe med irritasjonen over støy fra nabohagen? Vel, i grunnen ikke. Ytterst få, bare 6 prosent, sier ifra til naboen dersom han eller hun starter sin bråkete, bensindrevne gressklipper, mens de koser seg med en matbit i hagen på en solfylt kveld. Halvparten begrunner det med at de synes det er helt greit, mens 33 prosent rett og slett ikke orker å ta diskusjonen over gjerdet. For der vil vi mye heller slå av en hyggelig prat!