Det er bare sanden som ligger på land som må fjernes. Årsaken til dette er at arbeidet med fjerning av fremmedsanden ute i sjøen kan være enda mer skadelig for miljøet enn om den blir liggende. Dessuten har allerede mye av den forsvunnet allerede på grunn av vær og vind.

Fylkesmannen hadde foreslått at kommunen burde melde hytteeierne til politiet, men dette er ikke gjort.

Til sammen er lengden av strendene som er blitt belagt med skjellsand, 95 meter.

Bildet vårt, fra Nøtterøy på den andre sida av Oslofjorden, er flere år gammelt og viser den samme sandskuta som nå har levert skjellsand på Ullerøy. På Nøtterøy og Tjøme har det forøvrig vært en rekke skjellsandsaker tidligere, men de siste årene er det ikke lagt nye strender. Årsaken til dette er at både kommunene og Fylkesmannen har vært negative.