Vedkommende skriver at små variasjoner i prosenter ikke er så viktige, men at psykologien i tallene påvirker oss. Hun påpeker at den allerede eksisterende stemningen forsterkes. Ved fallende priser, fører de stadige statistikkene til at vi blir engstelig og usikre, noe som fører til ytterligere fall i prisene. Og når statistikkene peker oppover, strømmer kjøperne til og prisene øker enda mer enn de ellers ville gjort.

For egen regning vil vi legge til at den samme psykologien ganske sikkert også gjelder hyttemarkedet.

Ikke først og fremst noe vi skal tjene penger på

Huseiernes organisasjon finner det betimelig å minne om at de desidert fleste kjøper bolig for å bo og at hjemmet vårt skal være et godt sted for oss selv og familien vår.

Og når det gjelder kjøp av hytte ved sjøen, i skauen eller på fjellet, er trolig heller ikke dette en investering som først og fremst skal lønne seg, men et sted der vi kan trives, gjerne i generasjoner. Og som vi ikke har overinvestert i, men som vi også kan greie å sitte med også om renta skulle øke med et prosentpoeng eller to.

Har begrenset verdi

Artikkelforfatteren konkluderer med at et boligkjøp ikke er for å tjene penger på kort sikt og at de månedlige statistikkene derfor har en begrenset verdi for oss.

Det samme gjelder nok også fritidsboligen.