Det var en stolt Asker-ordfører som tok mot prisen på et arrangement på Båtstø i Asker.

– Selv om Asker er en av landets største hyttekommuner, er det ikke mange som forbinder Asker med fritidsboliger, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. Det er det på tide å endre på, og vi håper at denne prisen kan bidra til nettopp det.

4. største sjøhyttekommune

Med over 4 000 fritidsboliger er Asker landets 13. største hyttekommune.

– Om vi ser på kommuner med primært sjøhytter, ligger Asker på en fjerde plass bak Larvik, Fredrikstad og Hvaler, forklarer Bringsvor. Det betyr at Asker har flere hytter enn kommuner som Kragerø, Færder og Sandefjord. Flere av hyttene ligger i de tidligere kommunene Røyken og Hurum, som slo seg sammen med Asker fra 1. januar 2020

Fornøyde hytteeiere

En av de som ble overrasket da Asker ble kåret til Årets hyttekommune, var Norsk Hyttelags egen hytteadvokat.

– Det ser vi på som en bekreftelse på at vi har valgt riktig, smiler Bringsvor. Når vi har så få juridiske henvendelser fra en kommune med mer enn 4 000 hytter, så tyder det på at de gjør noe riktig!

Asker er en av stadig færre kommuner helt uten eiendomsskatt på fritidsbolig, noe generalsekretæren setter pris på. Han trekker også frem kommunens arbeid med utslippsfrie ferger og hurtigbåter som gjør det enklere og triveligere å reise til og fra hyttene – eller til og fra aktiviteter mens man er på hytta. Asker bygger også ut vann- og avløpssystemet på en måte som gjør det mulig for fritidsboliger å koble seg på, og vi merker oss at det i reguleringsplaner er tatt høyde for at fritidsboliger som får innlagt vann også skal ha mulighet til å bygge ut med baderom om nødvendig.

- Asker skal ha tydelig hyttepolitikk

Samtidig påpeker hyttegeneralen at kommunedelplanen for vann fra gamle Asker kommune ikke nevner fritidsboliger med ett ord på en eneste av sine 48 sider.

– Vi håper at denne prisen skal øke bevisstheten internt i kommunen, slik at hytteeierne får sin rettmessige plass i fremtidige planer, legger han til.

En stolt og glad ordfører Lene Conradi synes det er stor stas å vinne en slik pris.

– Samtidig kjenner jeg at dette forplikter, sier hun, hytteeierne våre skal trives i kommunen og oppleve at de gleder seg å komme til hytta i Asker. Nå lover hun at Asker i fremtiden skal ha en klar og tydelig hyttepolitikk som sikrer at også hytteeiernes interesser blir ivaretatt.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Hyttelag