Arbeidene på fritidseiendommen i det populære turområdet i Tønsberg ble derfor stoppet umiddelbart, skriver Tønsbergs Blad. Bare en stakkars vegg sto igjen av bygget. Riving og gjenoppføring av en hytte i 100-metersbeltet forutsetter dispensasjoner både fra byggeforbudet i strandsonen og bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Den formelle ruta hadde hytteeieren droppet.

I januar fikk eieren tillatelse til å sette opp et tilbygg, foreta fasadeendring av hovedhytta og til å rive bod og anneks. Planen var godkjent av statforvalteren. Men det var altså ikke disse arbeidene som ble igangsatt. Annekset ble stående, mens hele hovedhytta ble revet. Eiendommen ligger i et turområde som mange benytter seg av.

– I utgangspunktet ser vi på dette som alvorlig. Dette er en prioritert sak, sier Stefan Jeppsson i Tønsberg kommune til Tønsbergs Blad.

Eieren skal ha startet en prosess for etterhåndsgodkjenning av de ulovlige arbeidene.