snø2

- Det viktigste er å se seg godt om på visning og lese tilstandsrapporten godt, råder advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. Han leder forbundets juridiske rådgivning som hvert år behandler mange spørsmål fra hyttekjøpere landet over.

Fordi mangler og skader både på tak og vegger kan være skjult bak mye snø nå om vinteren, oppfordrer han til å sjekke tilstandsrapporten ekstra grundig. Og gjerne også måke vekk noe snø fra veggene der det er mulig.

Stor variasjon på kvaliteten

Han påpeker at standarden varierer mer mellom hytter enn bolighus, blant annet fordi det kan være så som så med kvaliteten på arbeidet som er gjort. Om det er mulig å komme til, oppfordrer han spesielt å sjekke overgangene der det er laget tilbygg til hytta.

Festetomt?

Mange hytter står på festetomt. Tidligere var dette lite å bekymre seg for, siden de årlige avgiftene var små. Dette har imidlertid forandret seg drastisk. Det er defor viktig å sjekke avtalen grundig for ikke å få seg en dyr overraskelse.

Kanskje det kan være fornuftig å løse ut festetomta hvis det er mulig.

Hva følger med i salget?

Noen selgere lar inventar helt eller delvis følge med i handelen. Da er det fornuftig å være helt sikker på hva som følger med.

Sju råd fra Huseiernes Landsforening

1. Sjekk eiendomsskatt og kommunale avgifter i kommunen: Er det egne satser for hyttefolket som gjør det ekstra dyrt?

2. Hvordan er det med vann- og avløp? Er det lokale løsninger eller er hytta knyttet til kommunalt anlegg? Hvordan er eventuelt kvaliteten på det private vannet, og er det fare for å måtte koble seg på kommunal kloakk? Det er ofte dyrt.

3. Hvis det er aktuelt å bygge på, hvilke muligheter har man til det på tomta? Sjekk ut reguleringsplanen for området. Ta kontakt med kommunen og spør.

4. Er det festetomt? Hvordan er i så fall betingelsene? Er det mulighet for utløsning av festetomta, eller er bortfesteren bonde og trenger den årlige inntekten?

5. Sjekk taket og (kryp)kjelleren: Se etter fukt- og vannskader. Se også på bjelkelaget under hytta for å se om de ser bra ut. Å bytte ut disse, er dyrt.

6. Hvordan er forholdene for kommunikasjon? Er det grei mobildekning, og er det mulighet for bredbånd eller andre gode løsninger?Er det mulig å se tv med det digitale bakkenettet? Hvordan er muligheten for å utvide strømkapasiteten til for eksempel lading av elbil?

7. Hvordan er parkeringsforholdene og hva med adkomstvei til hytta, er det et veilag? Hvor mye koster det å vedlikeholde og måke i året? Måkes det adkomst hver helg?