Bevilgningen til løypekjøringen er i neste års budsjett økt fra 200 000 kroner til 400 000 kroner. I forbindelse med disponeringen av fjorårets «overskudd», ble det dessuten satt av 471 500 kroner til et «løypefond», skriver avisa Telen. 

Fornøyde hyttefolk

– Det er helt bevisst politikk at vi nå bruker mer penger på blant annet løypenettet. Når det gjelder dette løypefondet vi har opprettet, er det meningen at folk skal kunne søke på det om det er behov for å gjøre enkle grep ute i terrenget for å forbedre løypenettet, sier ordfører Bengt Hallvard Odden til Notodden-avisa. Han har fått signaler fra hytteeierne om at de er tilfreds med at kommunen vil bruke mer penger på dette

Sti og løypeplan på høring

Sti- og løypeplanen, som har vært et tema i løypestriden i vinter, skal legges fram for formannskapet i Hjartdal den 19. Juni og så bli sendt på høring, opplyser ordføreren til Telen.