Foto: Leif Magne Flemmen

TBE-viruset, også kjent som skogflåttencefalitt, kan forårsake hjernebetennelse og overføres via flåttbitt. Ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet var det 35 registrerte tilfeller av sykdommen i fjor, mot 26 året før.

Ekstra viktig i år

- Denne våren er det flere sammenfallende faktorer som gjør at vi mener det er ekstra viktig med forholdsregler mot flåttbitt, sier kommunikasjonssjef i Pfizer, Joachim Henriksen.

Henriksen trekker frem at antall registrerte TBE-tilfeller fortsetter å øke, samtidig som vi ifølge Meteorologisk institutt har lagt bak oss den mildeste vinteren på 120 år, noe som gjør at flåtten våkner fra dvale tidligere.

- Det i seg selv gjør at man må være ekstra påpasselig. Men den største forskjellen i år er at langt flere enn normalt trolig vil komme seg ut i naturen, som øker risikoen for at flere vil bli smittet.

Kunnskap om TBE øker

Hvert år gjennomfører Pfizer befolkningsundersøkelsen «Flåttkunnskap i Norge» i samarbeid med YouGov om nordmenns kunnskap om flått og flåttsykdommer.

- Det som er gledelig å se i årets undersøkelse er at nordmenns kunnskap om TBE ser ut til å øke. I fjor var det bare 26 prosent som visste om sykdommen, men nå har det steget til 31 prosent.

Et stort flertall på 72 prosent svarer imidlertid at de har hørt om den mer kjente flåttsykdommen borreliose.

Nesten alle vet om borreliose

- Mange kjenner til borreliose, mens færre kjenner til TBE. Derfor mener vi at kunnskapen om disse sykdommene fortsatt er for lav. Vi ønsker ikke å spre frykt, vi ønsker å spre kunnskap som gjør at vi kan beskytte oss bedre og dermed bekymre oss mindre, sier Henriksen.

Dersom man blir bitt av en flått som inneholder borrelia vil det som oftest ta minst 24 timer før bakterien beveger seg fra flåttens mage og over til personen, mens for TBE-viruset er situasjonen annerledes. Ettersom viruset befinner seg i spyttkjertlene til flåtten kan man bli smittet allerede kort tid etter at flåtten har bitt seg fast, opplyser Flåttsenteret på sine nettsider.

Over 800 000 har blitt flåttbitt

20 prosent av de spurte, noe som tilsvarer over 800 000 personer av den voksne befolkningen, svarer at de selv har blitt bitt av flått.

63 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de er bekymret for sykdommer de kan få av flåttbitt. Men de aller fleste bør nyte norske naturopplevelser uten å være urolige, så lenge de setter seg inn i anbefalinger og forholdsregler, mener Henriksen:

- Folkehelseinstituttet har anbefalinger på hvordan man kan forebygge flåttbitt, og gir også anbefalinger knyttet til eventuell vaksinering, dersom man setter seg inn i dette er det liten grunn til å være urolig for de aller fleste i Norge, sier Henriksen.