Tekst: Bjørg Owren, ifi.no. Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no, Bjørg Owren/ifi.no.

– Endeveden på kledningen er den mest sårbare delen på huset. Hvis den ikke behandles risikerer du at kledningen råtner innenfra. Rådet og påminnelsen kommer fra IFIs Forum for maling. De opplever at endeveden ofte glemmes når resten av huset males.

Det er lett å forstå, for «ute av syn er ofte ute av sinn». Men de peker på at å droppe denne detaljen er å lure seg selv: umalt eller malingsslitt endeved fungerer som sugerør og trekker fukt opp i treverket. Resultatet blir oppsprekking og råte.

Ta en sjekk

Er du usikker på hvordan det står til hos deg, sjekker du det raskt med en liten test. Ubehandlet tre kjennes tørt og fliset ut. Med speil eller kamera får du full oversikt over tilstanden.

– Det er kapillæreffekten i treet som gjør at vann trekkes opp i treet og drar med seg soppsporer som ligger der og godgjør seg, forklarer Jostein Brekka, som er kategorisjef hos Jordan og deltager i IFIs Forum for maling.

langpensel
En langpensel med knekk er førstevalget når endeveden skal males.

Stopp vanninntrenging

Vannet må rett og slett hindres i å trekke opp i treet. Og oppskriften er enkel:

Grunn vått-i-vått til treet ikke trekker til seg mer grunning. Bruk grunning fra samme system som du skal male/beise huset med. Når grunningen er tørr legger du på to fyldige strøk med maling/beis.

– En langpensel med knekk er et godt verktøy for å få grunning og maling opp på undersiden av kledningen, men en vanlig pensel duger også. Det viktigste er at jobben gjøres, sier Brekka.

lufting[1]
Det skal være lufting mellom kledning og vannbrett.

Obligatorisk

For en kyndig malermester er dette en selvfølge. De har det i ryggmargen.

– Dette er punkt nummer én når vi maler stående kledning, sier malermester Bo Andreasen Lunde. En fagmann vil også etterse at endeveden er skråskjært og at det er riktig klaring mellom panel og vannbrett.

– Det siste er spesielt viktig hvis vannbrettet er av blikk. Tre mot tre kan være tett, men mellom tre og blikk må det være lufting. Noe annet er ensbetydende med råte, sier malermesteren, som mener det er god investering å få malejobben gjort på en forskriftsmessig måte.