Stadig flere ønsker seg laftet hytte eller hus, leser vi i en artikkel om Simostranda Stav og Laft i Bygdeposten. Og grunnen skal være skepsis til de pottetette husene som byggeforskriftene krever idag.

Men det fins altså ett alternativ, de tradisjonsrike laftehusene med en tusenårig tradisjon.

Nære på at det gikk galt

Nettopp tradisjon var et viktig argument for at ikke det ble helt slutt for laftenæringen, for det var egentlig meningen at laftehus skulle underlegges de samme reglene for isolasjon som andre nybygg.

Men kommunal- og moderniseringsdepartementet lyttet til høringsuttalelsene og snudde for halvannet år siden. Også fordi bransjen nå produserer mer energieffektive hus og hytter enn tidligere, samtidig som de puster.

Jubilerer

Den aktuelle bedriften som er omtalt i avisa, er blitt tjue år, og opplever stor pågang. Akkurat nå har det vært spesielt stor etterspørsel etter bolighus, som de har bygd sju av på kort tid, i tillegg til hytter.

Kortreist tømmer

Eierne understreker at også veien fram til ferdige tømmerstokker er miljøvennlig, siden de kjøper tømmer i nærområdet og skjærer stokkene selv.

Husene og hyttene gjør alt arbeidet i en egen laftehall.