Foto: Rønnaug Vaa. Illustrasjoner: Termowood.

La oss understreke at opplysningene i denne artikkelen er hentet fra termowood.no og derfor ikke er hundre prosent objektiv. Men vi vil også opplyse at eierne av det allerede nevnte hytteprosjektet er godt fornøyde.

Konkurransedyktig

Ifølge Termowood leverer de bygningselementer som kombinerer det beste fra bindingsverk og massivtre, og at dette produktet er svært konkurransedyktig målt opp mot pris, styrke, byggetid og miljø.

Massivtre og isolasjon

Elementene består av et innersjikt og et yttersjikt av massivtre som er koblet sammen ved hjelp av treplugger med steinull-isolasjonen mellom. Om ønskelig leverer de også elementer uten isolasjon, for innblåsing med trefiber.

Det er ikke nødvendig med fuktsperre, noe som er testet sammen med NTI og godkjent av Sintef Det hevdes at teknologien er bra for innemiljøet.

Energikravene for nybygg er nylig skjerpet. Termowood tilfredsstiller TEK17, og elementene leveres med u-verdi fra 0,12 til 0,25, alt etter kundenes behov.

Lett håndterbare

Elementene er inntil tre meter lange, men også de største veier mindre enn 25 kilo. Dermed kan én person jobbe med elementet samtidig som HMS-kravene er tilfredsstilt.

termowoodtegning1
En sammenligning mellom Termowood og vegg bygd på gamlemåten. Klikk på tegningen for å se en større versjon.

Færre byggeoperasjoner

Firmaet hevder at med dette produktet kan folk få seg passivhus og -hytter for en lavere pris enn hva det koster å sette opp et standardbygg idag. En av årsakene er at byggetida går drastisk ned. Seksti til åtti prosent, hevder Termowood, i alle fall etter hvert som byggefirmaene får trening og blir vant med byggemåten.

At det tar så mye kortere tid, henger sammen med at elementene inneholder alt som skal til, mens vanlig bygging er består av mange operasjoner for å få på plass bindingsverk, isolasjon, plast, gips etc.

termowoodtegning2

Slipper fuktsperre

Når Termowood kanskje kan komme til å revolusjonere hus- og hyttebyggingen, er det fordi materialer som vi kjenner godt fra før, er satt sammen til et nytt og unikt bygningselement av miljøvennlige materialer, uten bruk av plast. For det er ikke nødvendig med fuktsperre i rom med normal luftfuktighet, noe som mange vil se som et svært viktig argument for produktet.

Og så er hele veggen 22 eller 40 millimeter heltre, så her trenger du ikke plundre med gipsplugger eller leite etter spikerslag.

Billigst med treflater

En annen ting som presser ned prisen på sluttproduktet, er at alle innvendige flater kommer ferdige fra fabrikken. Så hvis du kan tenke deg stående, helt slett trepanel, er det penger å spare. Men selvfølgelig, det er ingenting i veien for å slå på for eksempel plater i tillegg.

Går med mye treverk

Termowood skriver på nettsidene sine at det går med opptil fire ganger så mye treverk enn et tradisjonelt bindingsverkshus. Som eksempel viser de til et hus med 90 kvadratmeter grunnflate i 2 etasjer, hvor det er brukt 21,4 kubikkmeter med treverk, mens det i et tilsvarende tradisjonelt hus bare trengs 4,99 kubikkmeter.

Fordi byggemetoden binder store mengder CO2, er dette svært gunstig for miljøregnskapet.

De understreke samtidig at de leverer omtrent eksakt riktig mengde materialer til byggeplassene, og at det derfor blir minimalt til overs.

Og siden det ikke er så mange ulike sorter byggematerialer som skal leveres, går den totale transporten ned. Også dette er gunstig for miljøet.

Foreløpig importeres selve massivtreplatene fra utlandet, men Termowood har som mål å få på plass massivtreproduksjon i Norge innen neste år, for blant annet å bidra enda mer til miljøet.

Du kan lese mer om produktet på Termowoods egne nettsider, termowood.no