Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no, foto: Per Erik Jæger/ifi.no

Det går fint an å påføre lakk på en gammel tømmervegg – også på badet. Det er selvfølgelig forutsatt at det er som det skrives i spørsmålet, at vannspruten ikke står direkte på akkurat denne veggen.

Vi tok en prat med Thor Ingar Røneid, som er teknisk servicesjef hos TreStjerner. Han har forslag til tre løsninger som han mener kan funke, avhengig av hvilke krav man stiller.

Viktig forarbeid

Uansett hva man velger å gå for, er det viktig å vaske nøye først.

– Rengjør underlaget godt med et egnet rengjøringsmiddel, som TreStjerner Gulvrens eller Tyrilin Panelrens. Da får du et godt utgangspunkt, sier han.

Flere mulige alternativer

Så er det tid for selve behandlingen av tømmerveggen. Her mener Røneid at både oljebasert lakk, hardvoksolje og vanntynnet lakk kan funke.

– To eller tre strøk med TreStjerner Gulvlakk Oljebasert gir svært god beskyttelse mot vannsøl. Den er litt gulaktig, så det kan bli litt gyllent. Den lukter en del løsemidler ved bruk, så man må lufte godt. Lakken kan du få i både silkematt, halvblank og blank, forklarer han.

Også TreStjerner Hardvoksolje gir, ifølge Røneid, meget god beskyttelse mot vannsøl.

– To tynne strøk av hardvoksoljen blir mindre gulaktig enn flere strøk med oljelakk. Den lukter for så vidt også en del løsemidler, og den finnes som matt, med glans cirka 5, sier han.

Det er viktig å huske på at særlig hardvoksolje krever endel vedlikehold.

Vanntynnet lakk

Et tredje alternativ er en vanntynnet lakk.

Røneid drar fram TreStjerner Gulvlakk Vannbasert.

– To-tre strøk med den gir også beskyttelse mot vannsøl, men ikke hvis det blir liggende over tid. Lakken hindrer videre gulning og lukter lite, forklarer han.

John Morten Åvik, som er malermester og distriktssjef hos Beckers, har også et tips til en vanntynnet lakk han tror kan funke bra.

– Jeg tenker på Decor Klarlakk i ønsket glans. For et godt resultat skal det holde med to-tre strøk. Forutsetningen er at det er god ventilasjon og at det er som det beskrives vedrørende vannsprut, forklarer Åvik.