Partiet er prinsipielt for å beholde bopliktordningen, men er det eneste partiet som klart markerer at ordningen bør revurderes lokalt med jevne mellomrom og innkasserer et smilefjes.

Imot boplikt

Det gjør også Frp og Høyre, som helt klart er motstandere av bopliktordningen.

Streng linje fra SV

I motsatt ende av skalaen finner vi SV, som står fast på ei streng linje. Men, og derfor unngår de et surt fjes, åpner partiet for at ordningen kan revurderes i kommunene.

Mener Arbeiderpartiet er tvetydig

Artikkelforfatter Dannevig oppfatter Arbeiderpartiets var som tvetydig, ved å si at bopliktordningen i prinsippet skal beholdes, samtidig som partiet signaliserer at fleksibilitet er bra, og at ordningen skal vurderes.

Hva mener partiene ...

... om vannskutere?

... om eiendomsskatt?

... om festeavgifter?