Kommunen oppdaget at en hytte i Folldal hadde blitt utvidet mer enn tillatelsen åpnet for. Hytteeieren hadde fått lov til å rive et anneks og oppføre et nytt tilbygg til hytta. Nå viste det seg at annekset fortsatt sto på tomta og at det var ikke søkt om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse av tilbygget. Seinere er det blitt satt opp vinterhage/veranda, som ikke var med i den opprinnelige tillatelsen, skriver Østlendingen.

Innrømte forholdene

Et tilsyn på eiendommen avdekket også at det i senere tid er blitt oppført en vinterhage/veranda på hytta som ikke var med i godkjente plantegninger.

Eieren tilsto sin brøde og håpet kommunen avsto fra å kreve riving men heller ila han en bot. 

 

Bota måtte virke preventiv

Rådmannen mente at botas størrelse måtte ha preventiv virkning overfor andre som kunne fristes til å bygge ut over tillatelsen. Han innstilte derfor på å ilegge hytteeieren et overtredelsesgebyr på 75.000 kroner. Formannskapet sluttet seg til denne anbefalingen.

– Hytta ligger ikke i et hyttefelt med nære naboer. Det har heller ikke oppstått skader på miljø eller personer på grunn av overtredelsen. Dette handler i det store og hele om en overtredelse av tillatelsen som ble gitt og manglende respekt for plan- og bygningslov, konstaterer administrasjonen i Folldal kommune i følge Østlendingen.