Nettstedet tilfluktshjem.no er nå opprettet for å kartlegge hvor mange som ønsker å bli med på en eventuell dugnad for å bosette flyktninger, ved å åpne hus og hytter for noen som trenger det.

Det understrekes at du ikke forplikter deg til noe rent juridisk på dette tidspunktet, men sender et signal om vilje til å hjelpe.

Ved en eventuell dugnad for å bosette flyktninger vil innsamlede data bli overlevert til relevante myndigheter.

De som gjennomfører dugnaden, er avisa Vårt Land, Stiftelsen bidra.no og Kommunion AS.

Hvis dette er noe for deg, les mer på tilfluktshjem.no.