Foto hentet fra Finn

Førti prosent ser det ut til å bli, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Dette kan illustreres ved hytta som vi viser bilde av og som ligger i Espedalen. Den er lagt ut for 980.000 kroner, så hvis den var verd 700.000 for ti år siden, stemmer det perfekt.

Men kommunens folk understreker at de individuelle vurderingene gjør at noen kan komme høyere og andre lavere enn denne prosentsatsen.

Sjekk selv

De innrømmer at det ikke er mulig å gjøre alt riktig, så de ber derfor både hytteeiere og fastboende om å sjekke om taksten er riktig. Og de som mener det er gjort feil, må melde fra. På epost eller skriftlig på annen måte.

Ønsker ikke å ramme hytteeierne

De understreker at de har lagt ned mye arbeid i å beskatte hytteeiendommene riktig, og ikke langt over boligeiendommer, som det ofte blir påstått.

Prosentsatsen er satt til 5,5. Makssatsen er 7, mens regjeringen har sagt at de ønsker å senke den til 5.