Lederen for politiet i Telemark, Dag Størksen, uttaler til avisa Varden at en økning i kriminaliteten kan bli en konsekvens av evakueringen av hyttefeltene rundt omkring. Nå som hytteeierne har kjørt hjem, vil omreisende vinningskriminelle se sitt snitt.

Politiet følger med

- Hytteinnbrudd i nedstengte hyttefelt og mer familievold, tror Størksen kommer i pandemiens kjølvann. Imidlertid bebuder han mer patruljering i hyttefeltene. 

Det samme gjør politiet i Oppdal. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt sier til avisa Opp at faren for innbrudd har økt nå som hyttefeltene er mørklagt.

- Vi er oppmerksom på at hyttegrender tømmes, og det er bestemt at vi skal følge med der. Det blir derfor patruljering i hytteområder, sier Ustad til avisa.

Blant dem som har gitt uttrykk for bekymring for situasjonen er styrelederen i hytteeierforeningen i Fjellparken Hauk. Lasse Andreassen har sendt et brev til ordføreren Kari Anne Sand i Kongsberg kommune der dette var ett av hans anliggender.

«Dessverre kan vi i slike situasjoner vi er i nå oppleve at kriminelle ser dette som en mulighet», skriver velforeningsleder Andreassen.

Ordførerens svar var kanskje som forventet: «Det er forståelse for at det er bekymring for innbrudd og hærverk på hytter som står tomme, men kanskje dette kan løses gjennom et samarbeid med hytteeiere som er bosatt i kommunen, grunneiere, løypeforeninger etc.»

Får betalt for videoovervåkning

Kommunen har med andre ord ikke noe å stille opp med i denne sammenheng. Hytteområder som har investert i videoovervåkning, får etter alt å dømme «godt betalt» for investeringen i dagene som kommer. Verre er det med alle de områder som kun er utstyrt med bom, eller kanskje ikke det en gang.

Å organisere vakthold i hyttefeltene blir utvilsomt en viktig straksoppgave for hytteeierforeningene den nærmeste tida.