Grunneieren som mente han aldri hadde gitt noe slikt samtykke, hevdet i retten at han slett ikke ønsket noen trehogst fordi trærne skjermet tunet hans for vær og vind. 

Felte 30-40 bjørketrær

Men så gikk hytteeieren altså løs på bjørketrærne, 30-40 i tallet. Dette mente grunneieren var uaktsomt og trakk hytteeieren for retten med krav om en erstatning på nesten en halv million kroner, forteller Hallingdølen.

Trærne skal ha vært opp til ett hundre år gamle, og sto 965 meter over havet. 

Snakket sammen, men var ikke enige

Hytteeieren på sin side hevdet i retten at han ikke hadde opptrådt forsettlig eller på noen måte uaktsomt, selv om han vedkjente seg å ha felt trærne.

Partene er enige om at det har vært en samtale mellom de to om trehogst, men de var uenige om i hvilket område trærne kunne felles. Grunneieren hevdet han hadde pekt ut en annet sted der hytteeieren kunne hogge trær til vedformål.

Trefelling på annen manns grunn uten at et klart samtykke er gitt, er "en klassiker" i rettssystemet. For den som tråkker feil i slike saker, kan erstatningsbeløpet bli sviende høyt.

Stor aktsomhet må utvises

Retten uttaler at det for å hindre uopprettelig skade, må utvises stor aktsomhet når det hugges på annen manns grunn. Retten mener også at det er rimelig at en grunneier blir kontaktet før hogst blir satt i gang. Det har ikke hytteeieren gjort, slår retten fast, ifølge Hallingdølen.