Bergestig mente det ville være vesentlig mer skånsomt å legge kablene i en veigrøft i stedet. Telefonene ble mange til e-verkene og Hjartdal kommune. Også naturvernforbundet ble alarmert, forteller Telen på Notodden.

- Ville tatt årtier å lege

- Min første tanke da jeg så dette var om det fantes en sårbarhetsanalyse. Dette inngrepet ville det tatt naturen årtier å lege, mener Bergestig. Tatt i betraktning at merkostnaden ved å plassere den mer skånsomt, det vil si langs med veien, bare ville bli 200.000 kroner, mente han den økonomiske belastningen ikke ville bli urimelig stor. Den ville jo bli fordelt på seks parter – Hjartdal E-verk, Tinn E-verk, Hjartdal kommune, Tinn kommune, Notodden kommune og Telemark fylkeskommune.

Everkene betaler

Daglig leder Frode Løwer i Hjartdal E-verk sier til avisa at den opprinnelige traseen ble valgt for å gjøre prosjektet mer kostnadseffektivt. Nå vil selskapet sammen med Tinn E-verk ta hele ekstrakostnaden på drøye 200.000 kroner.

Prosjektet med å legge strøm og fiber over Råen er en del av «Nye kommunikasjonsveier i Øst Telemark».  Kostnadsrammen er på 17,1 millioner kroner. 

- Nå har fornuften seiret, mener Georg Bergestig. Telen mener «Det er på mange måter enkeltmenneskets kamp som nå har vunnet fram» i saken. 

Fornøyd ordfører

Hjartdal-ordfører Bengt Halvard Odden er glad for Bergestigs initriativ.

- Jeg er glad Bergestig gjorde meg oppmerksom på dette. Da kunne jeg spille det inn for prosjektgruppa og nå har man funnet en god løsning, sier Odden.