- Vi opplever at det har gått politikk i en sak som har stor praktisk betydning for de norske eierne av over 12.000 fritidsboliger i Sverige.
Nå som det åpnes opp for pendlerne, må også hytteeierne få tilbake sine rettigheter, krever foreningen Norske Torpare.

Ber om ambassadørhjelp
- Svenske myndigheter må gi dispensasjon slik at vi kan passere grensen lovlig. Samtidig må norske myndigheter legge bort kravet om 10 dager i karantene dersom man overnatter på sin egen eiendom, sier talspersoner for Norske Torpare, Heidi Furustøl og Einar Rudaa i en pressemelding.

De forteller at det nå begynner å bli prekært for alle som ønsker ettersyn og opphold på sitt andre hjem over grensen. Foreningen opplever at politikerne ikke forstår alvoret i saken.
- Vårt forslag er at det må være tillatt å dra til egen eiendom for tilsyn og overnatting, men ellers leve som man er i karantene på hytta, sier Furustøl og Rudaa.

I Nordisk Ministerråd og Europakommisjonen

- Vi har oppnådd dialog med Nordisk Ministerråd og skal fremme saken for dem den 23. mars. Men dette haster – og nå håper vi på drahjelp fra diplomatiet, sier Heidi Furustøl og Einar Rudaa på vegne av Norske Torpare.

Også Europakommisjonen har engasjert seg i de strenge restriksjonene for grensepassering og har i et brev til flere EU-land, deriblant Sverige, bedt om å begrense særreglene som er innført. Fristen for å besvare dette er innen 5. mars.