Foto: Bjørn Ketil Myrset

Statnett har en tid arbeidet med å sette opp nye master for å få kraftledningen høyere opp fra bakken. Ledningen som er landets kraftigste, forsyner ilandføringsterminalen for gass i Aukra kommune på Romsdalskysten med elektrisitet. Vinterstid har det på et par steder samlet seg mye snø under ledningen, så mye at den kunne representere en fare for folk som ferdes under den på ski.

- Det er irreparabelt.

Selv om transporten av materiell for en stor del har foregått med helikopter, har Statkrafts daglige turer med ATW´ er i den sårbare fjellnaturen satt dype, grøftlignende spor. 

Sekretæren i hytteeierforeningen på Meisalfjellet, Bjørn Ketil Myrset er ikke nådig i sin beskrivelse av forholdene:

- Det er irreparabelt. Det er helt ødelagt. Det er forferdelig, det gror aldri i verden. I 1964 da de bygde hyttene gjorde noen det samme og de sårene er der den dag i dag, sier Myrset til NRK.

Statnett lover å ordne opp

- Vi er fullstendig klar over at vi har satt spor etter oss i marka, det er beklagelig, sier kommunikasjonssjef i Statnett region Midt, Martha Hagerup Nilson til NRK. Statnett lover å rydde etter seg når arbeidet er ferdig.

For Miljøvernforbundet er dette ikke svar godt nok og de vil ha politiet på banen.