På Facebook skriver hytteeierne at de ikke finner seg i å betale en skatt som ikke gir dem noe tilbake. 

Aksjon på Facebook

Målsettingen er å samle hytteforeningene i Nesbyen i en aksjon for å få politikerne til å snu. Subsidiært vil hytteeierne at bunnfradraget økes fra 200.000 til én million kroner.

Ordfører Tore Haraldset gir overfor avisa uttrykk for at han blir trist og lei seg for reaksjonene. Han viser til at hytteeierne nyter godt av de kommunale tilbudene og tjenestene på lik linje med fastboende - med unntak av skole og barnehage.

 

Ordføreren er lei seg

Ordføreren viser til at kommunen for eksempel må stille opp for hytteeierne med hjemmetjenester dersom det skulle oppstå en situasjon. Kommunen finansierer brann- og redningstjeneste som omfatter alle. Slik er det også med kommunehelsetjenesten, som hyttefolk gjør seg bruk av.

De eneste han innrømmer «klagerett» er innbyggere som bor i Nesbyen og har hytte på fjellet. De får dobbelt opp - både skatt og eiendomsskatt.

Hyttefolket skal i følge Hallingdølen igjen ha begynt å snakke om handelsboikott dersom hyttene blir beskattet.