Politiet dukket nemlig opp etter at han hadde rullet med klipperen nedover en traktorvei.

Promille på 1,86

Restene etter en fest foregående kveld satt fortsatt i kroppen. Da promillen ble målt viste den seg å være på 1,86, skriver Smaalenes Avis. I retten forklarte mannen at han kjørte fem til ti minutter før klipperen ble parkert.

 

Formildende

I retten ble det ansett som formildende at mannen kjørte en gressklipper, som har et vesentlig lavere skadepotensiale enn større motorkjøretøyer. Han slapp derfor med betinget straff.

 

Bot redusert fra 110.000 til 50.000

Også botens størrelse ble justert ned. Normalt ilegges en bot på halvannen gang brutto månedsinntekt. Den ville da blitt rundt 110.000 kroner. Etter å ha tatt hensyn til sakens formildende omstendigheter, ble boten derfor redusert til 50.000 kroner, forteller avisa.