Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven hadde medynk for hyttefolket som ikke får benytte fritidsboligene sine denne påska. Han foreslo for formannskapet at kommunen skulle bøte på noe av ulempene ved å droppe utsendingen av faktura for kommunale avgifter i annet kvartal. 

 

Nei takk til avslag

Men da Rauland Hyttevelforening ble kjent med ordførerens forslag, «insisterte» de på å få betale! I et brev til kommunen, gjengitt i Vest-Telemark Blad, skrev hyttevelforeningen at det er med bakgrunn i virkningene som koronatiltakene har hatt for innbyggere, næringsliv og hytteeiere at de vil betale for seg.

Vil værer med på dugnaden

Hytteeierne mener det er deres plikt å være med på den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Foreningen har registrert konfliktene en del andre steder som følge av at hytteeiere har krevd kompensasjon. Denne holdningen mener de ikke er representativ.
 
«I den grad det er mulig med hensyn til selvkostprinsippet ønsker vi at inntektene fra hytteabonnementene kan bidra til å hjelpe et kriserammet næringsliv i kommunen,» lød vedtaket i Rauland hyttevelforeining. 

 

Raus kommune

Men da saken kom opp i Vinje formannskap sist torsdag «tapte» de saken. Politikerne vil ettergi fakturaen for kommunale avgifter i annet kvartal.
 
Hytteeiernes positive holdning må sees på bakgrunn av at kommunen i flere sammenhenger har vist seg å være en raus kommune. Blant annet har Vinje påtatt seg kostnader til vakthold, tilsyn og måking av hyttetak.
- Når vi får bruke hyttene våre igjen ønsker vi at næringslivet fortsatt «lever», uttalte hyttevelforeningens leder Dag Ausen og nestleiar Jostein Engum.
 
– Dette kan være vårt vesle bidrag til den lokale dugnaden, der kommunen får økt handlingsrom for næringsstøtte, næringslivet får tilgang på nødvendige hjelpetiltak, og hyttefolket får vist at vi ikke bare består av selvsentrerte mennesker.
 
Etter formannskapets vedtak har hytteeierne i hvert fall i enda større grad grunn til å bruke det lokale næringslivet når de den kommene tida skal gjøre sine innkjøp av varer og tjenester.