Foto: DNB

- Jeg har hørt om flere hytteeiere som er i konflikt med grunneieren, men som kvier seg for eller avstår fra å følge opp saken gjennom rettssystemet fordi det koster mye og risikoen for å tape skremmer dem, sier Aina Marlen Norin-Tollefsen. Hun kjøpte hytta i Seljord for to år siden sammen med datteren Maria Torbjørnsen Norin.

Leste seg opp på loven

Da de fikk trøbbel med å få innløst tomta, leste hun seg opp på tomtefesteloven og alt som hadde med den å gjøre. Hun hadde loven på sin side i kravet om innløsning, men det var da det kom til takst for eiendommen og innløsningsbeløp, problemene tårnet seg opp.

- Grunneieren bestred ikke vår rett til innløsning. Men han ville overhodet ikke godta innløsningssummen på 30.000 kroner. Beløpet tilsvarte 40 prosent av taksten som var gjort av en takstmann fra DNB. Dermed måtte vi gå rettens vei for å få løst konflikten, forteller Norin-Tollefsen til hytteavisen.no.

22539830_1950204394995525_74005733141747477_n
- Jeg tror mange hytteeiere rett og slett ikke er klar over at forsikringsselskapet dekker advokatkostnader når de kommer i en eller annen konflikt, sier Aina Marlen Norin-Tollefsen. Foto privat

Viktig oppdagelse

Det var da hun gjorde en viktig oppdagelse: Hun hadde en innboforsikring i Gjensidige og den sa at hun ville få dekket inntil 80 prosent av kostnadene ved en eventuell rettslig tvist, begrenset oppad til 100.000 kroner.

- Jeg tror mange hytteeiere rett og slett ikke er klar over den muligheten de der har til å få dekket kostnader ved å følge opp konflikter de kommer opp i, sier Norin-Tollefsen. Etter hva jeg forstår er det vanlig praksis at forsikringsselskapene gjennom innboforsikringen bistår hytteeiere i denne type konflikter.

Vant på alle punkter

For hennes egen del ble den av meget stor betydning. På grunn av grunneierens håndtering av saken, ble prosessen ganske langdryg og omstendelig. Da dommen falt vant hytteeierne på alle punkter. Striden som i utgangspunktet gjaldt 30.000 kroner hadde da kostet dem hele 140.000 kroner i advokatregninger.

- Takk og pris at vi hadde en innboforsikring som dekket 100.000 kroner av beløpet. Resten – 40.000 kroner – har vi så langt betalt selv. Men i retten ble motparten, grunneieren dømt til å betale alle våre kostnader, så nå venter vi bare på at han skal gjøre opp for seg – både overfor forsikringsselskapet og oss, sier Norin-Tollefsen.