- Det siste døgnet har vi opplevd at smittesporinsggruppa vår har hatt vanskeligheter med å få informasjon fra de de er i kontakt med, som nekter å oppgi hvor og med hvem de har vært sammen, sier han til Nettavisen. Slikt gjør det vanskeligere å smittespore. Han nevner blant annet at smittesporerne brukte ikke mindre enn femti timer bare på en hendelse denne uka.

38 personer sitter nå i karantene i Hemsedal etter positive tester hos en rekke gjester i kommunen. Ordfører Rørby forteller at man gjør alt for å holde kommunen åpen. Men på grunn av situasjonen er det innført forbud mot å ha flere enn fem gjester i private hytter og leiligheter.

Han er ikke mye fornøyd med måten smittesporerne blir møtt på.

- Når man har sittet mange timer og begynner å bli sliten og blir møtt med noen som er lite samarbeidsvillig og løsningsorienterte, da er det en ekstra belastning på personellet vårt og kommuneoverlegen vår. Det setter vi lite pris på, sier Hemsedal-ordfører Pål Rørby til Nettavisen.

Kommunen erfarer at nasjonale anbefalinger rundt private sammenkomster ikke alltid blir respektert. I tillegg erfarer vi at smittesporingsarbeidet blir hindret da vi i enkelte tilfeller møter personer som ikke er samarbeidsvillig i smittesporingsarbeidet. Kommunen er i en situasjon der person som har oppholdt seg i kommunen har fått påvist mutert virus og det er mistanke om flere tilfeller.

På kommunens hjemmeside skriver kriseledelsen at den på grunn av situasjonen må ta grep:

"Gjennom forskrift blir det nå innført forbud mot private sammenkomster med mer enn 5 gjester, eller hvor avstand på minst én meter ikke kan overholdes. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men det må være mulig å holde forsvarlig avstand. Det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand." heter det blant annet.