Foto: Leif Magne Flemmen

– Jeg vet ikke når jeg ble smittet, sier Petter Turmo til til Helgelendingen. Han antar at det kan ha skjedd da han holdt på med vedsjau på hytta en gang i september at han påpdro seg sykdommen som skulle vise seg å være musepest.

- I praksis ser vi musepest oftest hos personer som har rengjort en hytte hvor der har vært museavføring, rydding i vedstabler og andre situasjoner hvor en kan komme i direkte kontakt med tørket avføring fra mus og andre smågnagere. Landbrukere og skogsarbeidere er noe mer utsatt, skriver Brynjulf Barexstein, allmennlege og medisinsk ansvarlig Lommelegen.no 

Mamma stilte diagnosen

For Petters del, som for de fleste andre som er smittet av sykdommen, begynte det med typiske influensasymptomer. Etter dager med kvalme, feber, sterk slapphet og med et øyeblikks besvimelse på badet, oppsøkte Petter fastlegen. Han syntes det var rart at Petter ikke hadde klassiske influensasymptomer som ondt i hals og ører.

– I mellomtida hadde jeg fått en melding fra mamma hvor hun antydet at jeg kunne være smittet av musepest, eller hattfjelldalsjuka, sier Petter til Helgelendingen. 

 

Tar tid

Hun hadde rett. Petter ble bare sykere og ble innlagt på sykehus hvor han ble et par dager. Behandlingen besto av smerte- og væskebehandling. Legene var hele tiden i kontakt med nyreavdelinga ved Nordlandssykehuset siden nyrkomplikasjoner er en kjent følge av sykdommen. Mot viruset har medisinsk behandling liten effekt; sykdommen går etter hvert over av seg selv, men er svært smertefull mens den pågår.

Nå er Petter Turmo er ferd med å komme til hektene igjen, men han regner fortsatt med at det går noe tid før han er tilbake i normal form, forteller Helgelendingen.

Musepest smittes ikke mennesker imellom, men rammer ofrene ved at man inhalerer inntørket museavføring i støvform. I Nord-Europa forekommer flest tilfeller i perioden september-mai, og det er vanlig med større utbrudd hvert 3-4 år. Dette er assosiert med høy smågnagertetthet pga lite rovfugler, heter det på Lommelegen.no.

Tiden det tar fra smitte til sykdom ligger vanligvis mellom to og seks uker. Den syke får først influensaliknende symptomer, og det kan da lett mistolkes som annen sykdom, for eksempel influensa. Vanlige symptomer kan være for eksempel febermuskelsmerterkvalme, hodepine, tørste, dårlig apetitt, brekninger og synsforstyrrelser.

Influensaliknende

Mange som blir smittet får sannsynligvis ingen symptomer, eller kun helt lette og uspesifikke symptomer, som kan mistolkes som en lett influensa, uvelhet eller lignende. I den andre fasen av sykdommen, med symptomer fra nyrene, vil symptomene kunne ligne det en ser ved nyresykdommen akutt glomerulonefritt.

- Ved rengjøring av hytter og loft hvor der er eller kan ha vært museavføring, bør rengjøring skje med vann, og ikke med feiekost eller støvsuging, skriver Brynjulf Barexstein. Oppvirvling av tørket støv med muselort i luften må unngås. Ved direkte håndtering av muselort og annen avføring fra smågnagere bør man bruke munnbind og engangshansker for å unngå musepest