I følge Agderposten var dette beskjeden fra flere sinte fritidsboligeiere til Tvedestrands ordfører Jan Dukene da han møtte hyttefolket sist lørdag. Mellom 200 og 250 eiere av fritidsboliger i Tvedestrand kom til møtet, som var initiert av kommunen.

Høy bølgehøyde

Bølgene har nemlig gått høyt etter at Tvedestrand tidligere i sommer vedtok eiendomsskatt og etablerte et skatteregime som svært mange hytteeiere oppfatter som skjevt og urettferdig.

At enkelte politikere under debatten i kommunestyret uttalte seg forholdsvis nedlatende om fritidsboerne i kommunen, ble ikke tatt nådig opp av hyttefolket. Verre er det at kommunen har lagt til grunn en differensiering mellom hytter og boliger brukt til fritidsformål, som i særlig grad begunstiger eiere av boliger.

Truer med handelsboikott

Hyttefolket har tatt kraftig til motmæle. Noen truer med søksmål, og flere – blant dem også politikere i kommunestyret – krever ny takst på eiendommen sin.  I møtet med ordføreren gjorde flere hytteeiere det klart at de ville boikotte det lokale næringslivet om den vedtatte ordningen ble stående.

Ordføreren på sin side uttrykte håp om at dette var uttalelser framsatt i kampens hete.

 

Like hus - fire mill. skiller i takst

Et eksempel som ble trukket fram i møtet var to like eiendommer i skjærgården utenfor sentrum, forteller Agderposten. Sørlandshusene er like store, ligger vegg i vegg og er begge fra 1850. Det ene er godt vedlikeholdt, det andre kan trenge vedlikehold. Ingen av dem har innlagt kloakk. 

Den ene eiendommen som er taksert som bolig, er gitt en verdi på 860.000 kroner. Taksten for den andre som brukes som fritidsbolig er 5 millioner kroner.

– Det skiller altså over fire millioner i skattegrunnlag på disse to boligene. Fordi den ene er registrert som bolighus, og den andre fritidsbolig, sa Andreas Holm, som trakk frem eksemplet.

Krever rettferdighet

Eksemplene på det hyttefolk oppfatter som urettferdig er mange.

Fritidsboligeierne hadde en klar oppfordring til kommunen.

– Takser alle kommunens boliger, slik at det blir rettferdighet. Det er det eneste vi krever. Vi skal selvsagt betale, og vi vil betale for oss. Vi trives og elsker Tvedestrand. Det er her vi vil være. Så vi skal være med på spleiselaget. Men det må være likhet, lød innspillene ifølge Agderposten.

Ordfører Jan Dukene lovet å ta innspillene med i den videre prosessen.