Tore Bjørnstad 200212
- Skal tro hvordan det hadde sett ut i hytte-Norge uten ildsjelene, sier Tore Bjørnstad i Hyttemessen.

- Skal tro hvordan det hadde sett ut i mange hytteområder hvis det ikke hadde vært for alle de driftige menneskene som ikke kvier seg for å ta et tak til beste for fellesskapet, sier Tore Bjørnstad i Hyttemessen.

- Tenk bare på vellagene som legger ut myrbruer for å bedre tilgjengeligheten for hyttefolk og allmennhet. Eller han som hvert år stikker ut og merker turløypene i området og kanskje kjører løypemaskina også. For ikke å glemme alle dem som arbeider på det hyttepolitiske planet, de som kaller hytteeiere sammen i interessefellesskap til beste for lokalsamfunn og hytteliv, sier Tore Bjørnstad.

- Enkeltmenneskers innsats er viktig

Han legger til at dette likevel bare er noen områder hvor mennesker gjør en ekstraordinær jobb for det gode hyttelivet.

Norsk Hyttelag setter pris på trekantsamarbeidet som står bak ”Entusiastprisen”. Gjennom sitt arbeid som daglig leder for Hyttelaget ser Audun Bringsvor hvor viktig det er at enkeltmennesker fra hyttemiljøene engasjerer seg for eksempel ved å etablere dialog med kommunen hvor hytta er hjemmehørende.

— Det gode liv på hytta forutsetter en god dialog mellom hyttefolket og vertskommunen, sier Bringsvor. Vi ser stadig oftere hvor viktig innsatsen til ildsjeler eller lokale hytteforeninger er for å få det viktige samarbeidet på plass. Derfor er vi i Norsk Hyttelag både glade og stolte over å få hedre disse hverdagsheltene gjennom ”Hyttefolkets Entusiastpris”.

Her kan du lese statuttene.

Audun Bringsvor - kaffe 2
- Entusiastene er ofte de som utgjør forskjellen, sier Norsk Hyttelags daglige leder Audun Bringsvor.

- Entusiastene er forskjellen

Selv om kommunene bejubler hyttefolkets bidrag til den lokale verdiskapningen og ønsker dem velkommen, er uoverensstemmelser og konflikter ikke fraværende. 

— Forskjellen på en god hyttekommune og en fantastisk hyttekommune er ofte innsatsen til slike entusiaster, mener Hyttelagets Audun Bringsvor. Han legger til at slike entusiaster også finnes på den kommunale siden av bordet. 

Hytteavisen.no er tredje part i samarbeidet.

- Vi er tett på hyttelivet så å si over hele landet og ser til stadighet hvordan engasjementet til enkeltpersoner og hyttevel bidrar til å forme den norske hyttekulturen. Det har også vært en fornøyelse å fortelle om ildsjelene både på nettstedet vårt og i det trykte magasinet  PÅ HYTTA, sier redaktør Leif Magne Flemmen i hytteavisen.no.

Løypemaskin
Kanskje er det den ulønnede løypekjøreren gjennom mange år, som fortjener en pris?

Pris til eksempel og inspirasjon

Mange av entusiastene rundtomkring får sikkert hederlig omtale og hyggelig oppmerksomhet på årsmøtet. Men ofte er de eksempler som andre kan hente inspirasjon fra, sier han.

- Noe av det viktigste ved denne prisen er derfor å kunne bli bevisst den frivillige og ulønnede innsatsen som gjøres og framvise eksemplene til inspirasjon for folk flest, sier han.

Kjenner du en verdig kandidat, er det bare å sende forslaget ditt med begrunnelse og kontaktinformasjon til juryen@entusiastprisen.no. Fristen for innmelding av kandidater til prisen er 1. mars 2016.

Mer info om prisen finner du på www.entusiastprisen.no og Facebook Hyttefolkets ENTUSIASTPRIS.

Initiativtakerne

  • Norsk Hyttelag er en interesseorganisasjon for hytteeiere i 450 000 hytter over hele landet.
  • HYTTEMESSEN er Nordens største i sitt slag. Arrangeres på Exporama Senteret vår og høst.
  • Hytteavisen.no er et nettsted som i henimot ti år har brakt løpene nyheter og reportasjer om norsk hytteliv og hyttekultur.