Håpløs håndtering

Hytteforbundet får hver dag henvendelser fra fortvilte hytteeiere om de høye strømprisene, heter det i en pressemelding. Til tross for at det kan virke navlebeskyende i den urolige tida vi lever i, våger organisasjonen likevel å rette fokus mot "den håpløse måten kraftselskapene (som i stor grad er eid av staten og kommunene) håndterer de historisk høye strømprisene på". 

Støtteordninger må omfatte hytteeiere

- Jo lengre de de ekstreme strømprisene holder seg jo så høye, jo flere får problemer med betaling. I påvente av at strømprisene reduseres setter en større del av industrien investeringer på vent. For strømkunder sør for Dovre er det altså slik at Staten tilbakebetaler deler av strømregningen. Det gjelder for primærboliger og sekundærboliger. Sekundærboliger vil i dette tilfellet være leiligheter som leies ut på det åpne markedet. Det er ingen grunn til at hytteeiere ikke skal ha samme ordning, skriver styreleder Trond G Hagen.

- Det oppleves urimelig at hytteeiere ikke gis de samme muligheter for tilbakebetaling (som regjeringen kaller strømstøtte). Argumentet om at luksushyttene har råd å betale for strømmen holder ikke. Joda, visst finnes det store eksklusive hytter, men de er kun en liten prosentandel, mener sfyrelederen og spør:

- Hvor lenge må vi være prisgitt strømselskapene sin grådighet? Norges Hytteforbund (NHF) kan ikke med sin beste vilje se at ressursene forvaltes til det beste for allmenheten.

- Det er jo vanlige folks tur nå og derfor må hytteeiere få samme mulighet til tilbakebetaling. Arbeidet med å fornye og forsterke overføringslinjene sør/nord må få høyere prioritet og på kort sikt må hyttefolket også ha tilgang på samme avtaler som for primærboliger og sekundærboliger. På sikt må Staten innføre makspris, avslutter Hagen.