Norges Hytteforbund (NHF) skriver i en pressemelding at de den siste tiden har mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer og medlemsforeninger som ber om hjelp til å vurdere grunnlaget kommunene baser sine beregninger på.

- Blant annet registrerer NHF at kommuner har vedtatt å endre Kommunal- og Distriktsdepartementets (KDD) selvkostforskrift for selvkostperioden fra 5 til 15 år. Denne ulovligheten har ført til kryssubsidiering, og at dagens brukere betaler for kostnader som gjelder fremtidens brukere, hevdes det.

Hytteforbundet er forbauset over at den årlige revisjonen av kommunenes regnskap ikke har avdekket ulovlighetene.

- Det er faktisk ingen instans som kontrollerer om komunene benytter selvkostprinsippet slik det er ment, uttaler Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund. Kvalitetssikringen av disse regnskapene har således gjennom flere saksledd i beste fall vært mangelfull, heter det i pressemeldingen.

Med bakgrunn i dette har NHF derfor sendt et brev til alle Norges kommuner med flere spørsmål i forbindelse med kommunens beregning av vann- og avløpsgebyrer for fritidsboliger.

- Våre medlemmer  forventer at vi nå ser nøyere på dette, sier Trond G. Hagen