Lokaldemokrati, men ikke for hyttefolk

Som vi har skrevet tidligere, hadde ikke Senterpartiet besvart spørsmålene som var stilt, men kom på banen i etterkant.

Dannevig påpeker at Senterpartiet i svarene sine oppfatter at  statlige retningslinjer er en uting og at kommunene bør få gjøre som de vil, også mot hyttefolket. Disse har, som kjent, ikke stemmerett i kommunene hvor de har hytter. Dannevig synes det er uheldig at lokaldemokratiet, som er partiets fanesak, ikke inkluderer hytteeierne.

Parti for grunneierne

En annen ting som også gjør at Senterpartiet kommer dårlig ut av undersøkelsen, er at det er grunneiernes parti og derfor ikke vil oppheve tomtefesteloven.

Noen lyspunkter

Dannevig er glad for at partiet ikke ønsker statlig eiendomsskatt og at staten bør gi kompensasjon til kommuner med mange hytter.

Det blir også pluss for partiets holdning i vannskutersaken.

Dannevigs konklusjon blir at, i likhet med de andre partiene, er heller ikke Senterpartiet noe typisk hytteparti.

Her er de tidligere artiklene vi har skrevet om spørreundersøkelsen:

Det ideelle hyttepartiet fins ikke.

Klare politiske skillelinjer når det gjelder festetomter.

Eiendomsskatt.

Vannskutere.

Boplikt.

Politisk uvitenhet om viktige hyttespørsmål.