- FrPs representanter var klar på at dagens strømstøtteordning ikke er god nok, og at argumentene fra Regjeringen ikke er holdbare. På lik linje med NHF ønsker FrP å inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen, skriver hytteforbundet i en pressemelding. 

I møtet uttrykte FrP støtte til forbundets forslag om å inkludere fritidsboliger i dagens ordning på 5000 kWh. FrP vil dessuten sette en makspris på 50 øre kWh. 

Stortingsrepresentant Terje Halleland, som sitter i energi- og miljøkomiteen, påpekte i møtet hvor viktig det var å få fram konsekvensene av hva som skjer og hva som kan skje hvis ikke det blir gjort endringer i strømstøtteordningen. Dette handler særlig om konsekvenser for det lokale næringslivet, heter det i pressemeldingen.