- Vi kan si oss enig i at ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper er det rett å utnytte ledig kapasitet. Men vi forstår ikke hvilket forbruk nettselskapene sikter til skal flyttes til natt? For det første er det faktisk slik at de aller fleste elektriske apparater nå er så lite energikrevende at det er dermed har marginal effekt å flytte forbruket. For det andre skal jo disse apparater ikke igangsettes uten tilsyn. For det tredje har praksis i mange hjem vært og er å skru ned innetemperaturen når vi går til sengs. Dermed faller det på sin egen urimelighet å tro at det er noe å hente ved å flytte forbruk til andre tider av døgnet, framholder Hytteforbundet.

Rammer hytteeiere

- Mange eiere av fritidsboliger har allerede strømstyring via telefon. Temperaturen senkes når hytta forlates og hytta «ringes varm» når ny adkomst er meldt. Da fyker effektuttaket i været. Det sier seg selv at den nye ordningen særlig vil ramme hytteeiere ekstra hardt, uttaler Hagen og spør:

- Eller er det slik at nettselskapene har tenkt at vi skal skru ned varmen på dagen og opp på kvelden? Det vil jo si at pensjonister og andre hjemmeværende skal sitte med pledd på knærne hele dagen. Denne ordningen vil faktisk ramme hardt de som allerede har lite fra før. Det er vel neppe i denne regjering sin ånd.

Sant nok kommer det nye smarte varmtvannsberedere på markedet. De koster mer enn det dobbelte av en vanlig bereder, dvs rundt kr 20.000. Det er også anledning til å modernisere enkelte nyere beredere. Prisen antas å ligge på rundt kr 5000,- I tillegg må man påregne kostnader med installasjon som skal utføres av autorisert rørlegger. På Enovas nettsider er det ikke mulig å få ut eksakte tall på støtteordninger. Det betyr at nettselskapene velter en vesentlig investeringskostnad over på forbruker. Hvor er økonomien i dette, og for ikke å snakke om miljøaspektet ved å skrote høyst brukbare beredere, spør Hytteforbundet.

- Statnett sa i desember via sine nettsider at strømprisene var kunstig høye, og skrev videre at prisen skulle ned mot 36 øre pr kwt utover våren. I samme slengen skrev de den gang at prisen var høy grunnet eksport til England, Danmark og Tyskland. Med andre ord har de ikke peiling eller vil ikke ha.

- De fleste skjønner jo at dette er bare tull og at vi blir lurt trill rundt. Den nye nettleiemodellen bør skrotes, slår Hytteforbundets leder fast.