- Vi kan ikke lenger sitte å se strømprisene fortsette å holde seg på dette nivået og ber nå våre advokater hos Økland & Co DA vurdere om det er juridisk grunnlag for å gå til sivilt søksmål mot Staten, uttaler styreleder Trond G. Hagen i en pressemelding.

NHF avholdt sitt strategimøte sist helg. Her kom strømsaken også på bordet. Et enstemmig styre ba om å få saken vurdert av juristene.

Mange forsøk på dialog

- Helt siden i fjor høst har vi gjort mange henvendelser og forsøkt å komme i dialog med de ulike instanser og beslutningsmyndigheter. I den grad svarene har kommet er de hver eneste gang avvikende fra tidligere svar. Det tar vi som et tegn på at vi her har en god sak, sier Hagen. 

Han erkjenner at saken ikke er enkel, men slik den utvikler mener han hytteforbundet må vurdere søksmål. 

Beskjedent hyttestrømforbruk

- Det er også viktig å legge til, at en nylig avholdt undersøkelse viste at eiere av fritidsboliger var svært tilbakeholdne med strømforforbruket og mange melder at utelys slukkes permanent. Gjennomsnitt forbruk av strøm på en hytte ligger på rundt 8000 kWh pr år, mens staten har satt en maks grense på 5000 kWh pr måned, pr bolig, sier Hagen.

Flere brudd

Det er ikke rent få lover og forskrifter Hytteforbundet mener staten har brutt. Pressemeldingen ramser opp disse: 

Lover:

  • Vannfallsrettighetsloven
  • Vassdragsreguleringsloven
  • Pristiltaksloven
  • Energiloven
  • Avtaleloven 

Forskrifter:

  • Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
  • Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

EØS - avtalen: Norge gir anledning til å begrense norsk eksport av strøm gjennom:

  • Artikkel 13 som åpner for restriksjoner på import, eksport og transitt for å verne om den offentlige orden, dyr og menneskers liv og helse m.m.
  • Artikkel 24 - som er spesielt for energisektoren 
  • Artikkel 112 gir rett til ensidige norske tiltak «når alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt».