En skatteperiode for fritidsboliger er 10 år. Eiendomsskattetakstene skal være uendret i skatteperioden. Den enkelte kommune har om nødvendig kun anledning til endre skattesats (promillen) og eventuelle bunnfradrag. Endringer i både skattesats og bunnfradrag kan ikke gjøres i samme år. Det er her Norges Hytteforbund mistenker at flere kommuner har trådt over streken.

En motivasjon for å endre takstene midt i perioden kan være at mange kommuner dette året vil oppleve at inntektene fra eiendomsskatten faller. Regjeringen har nemlig med virkning fra skatteåret 2020 innført en lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % i kommunenes takstgrunnlag for beregning av eiendomsskatten. Reduksjonen gjelder for alle boliger og fritidsboliger. Samtidig er skattesatsen redusert fra maks 7 promille til maks 5 promille av takstgrunnlaget. Fra 2021 blir satsen ytterligere redusert til 4 promille.

Imidlertid står altså kommunene ikke fritt til å "gjøre som de vil". Derfor ber hytteforbundet hytteeierne om å følge med og sjekke grunnlaget for taksten de har fått på eiendommene sine. Også hvordan en henvendelse til kommunen skal formuleres, gir forbundet oppskriften på via sin hjemmeside - www.hytteforbund.no