Undersøkelsen har sammenheng med at Hytteforbundet mener å se at en rekke kommuner har kunstig høye gebyrer og at mange av dem generelt har vesentlig høyere for fritidsboliger enn for fastboende. Forbundet har i det siste arbeidet med å innhente faktaopplysninger i saken. Etter en måned har NHF mottatt svar fra ca. 100 kommuner, og i disse dager sendes purring til de vel 250 som er igjen.

 

Mangelfull forståelse

- Undersøkelsen har så langt vist at mange kommuners forståelse av selvkost er mangelfull. Noen kommuner har f.eks. vedtatt å forlenge fristen for balanse i selvkostregnskapene i den statlige selvkostforskriften fra 5 til 15 år. Å forestille seg at et underordnet organ kan endre bestemmelser gitt av et overordnet organ, er i seg selv en prestasjon, mener Hytteforbundets leder, Trond G. Hagen.

Dertil brukes forlengelsen for å ta skyhøye tilknytningsgebyr fra brukerne, som så brukes for å dekke kostnader som er disse brukerne uvedkommende, mener han. Han mener også det forekommer krysssubsidiering ved at hytteeiere betaler kostnader som gjelder fastboende og fremtidige, ikke tilknyttede brukere.

Gebyrer mellom 0 og 30.000 kroner

Norges Hytteforbund (NHF) har de siste årene mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer vedrørende kommuners beregning av nivået på fe kommunale avgiftene.NHF oppdaget blant annet at saksbehandlingsgebyret i forbindelse med søknader om bruksendring i forbindelse med strømstøtteordningen, varierte mellom 0 og 30 000 kr.